Psychologie · Tarief

Met alle zorgverzekeraars heb ik wederom in 2022 contracten afgesloten voor als u 18 jaar en ouder bent. Zie hiervoor de link zorgverzekeraars.

Met gemeenten heb ik vanaf 1 januari 2020 geen contracten afgesloten. Dat betekent dat ik wel psychologische hulp voor jongeren van 12 - 18 aanbied, maar dat deze zelf bekostigd dient te worden.

In 2022 vergoeden alle zorgverzekeraars de meeste psychologische hulp vanaf 18 jaar en ouder vanuit de basisverzekering. Er geldt geen eigen bijdrage.


Eigen risico 2022

In 2022 veranderd het eigen risico. Waar tot 2021 het eigen risico éénmalig was voor een psychologische behandeling (die bijvoorbeeld liep van juli 2019 t/m februari 2020) wordt er vanaf 2022 het eigen risico per kalenderjaar aangesproken zoals dat bij andere vormen van zorg ook al bestaat. Heeft u bijvoorbeeld vanaf 2022 psychologische hulp nodig in de periode oktober 2022 - maart 2023, dan wordt het eigen risico twee maal aangesproken (voor de periode in 2022 en voor de periode in 2023. Heeft u daarentegen bijvoorbeeld psychologische hulp gehad in de periode maart - november 2022, dan wordt eigen risico slechts één keer aangesproken.  

Het aantal gesprekken dat nodig is, is afhankelijk van het zorgvraagtype die tot stand komt uit uw zorgvraag. 


Maximum tarieven 2022:

De maximumtarieven worden jaarlijks door de NZA geïndexeerd. Genoemde, onderstaande prijzen, zijn van toepassing op cliënten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien er wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen ander prijzen gelden.

Zoals al aangegeven heeft Psychologenpraktijk Nelissen voor 2022 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De tarieven van de verzekerde zorg, die gelden bij Psychologenpraktijk Nelissen zijn tussen de 80 en 94 % van het NZA tarief (deze komen dus geheel voor vergoeding in aanmerking daar waar het verzekerde zorg betreft en daar waar het eigen risico op is): 


NZA tarieven 2022:

Behandeling consult 45 minuten: € 120,99

Behandeling consult 60 minuten: € 143,71

Diagnostiek consult 45 minuten: € 142,31

Diagnostiek consult 60 minuten: € 163,37

Intercollegiaal overleg kort 15 minuten: € 22,18

Intercollegiaal overleg lang 45 minuten: 67,62

Schriftelijke informatieverstrekkimng (met toestemming client) aan derden: € 91,78

In overleg met u kunnen er ook kortere of langere contacten worden afgesproken. Ook voor telefonische- en mailcontacten geldt een tarief.


Wat verandert er op de rekening in 2022?

U kunt op het overzicht van uw zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en hoelang. U krijgt deze overzichten ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen.

Uw zorgverkeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties. Zorgprestaties kunnen dan zijn: consult diagnostiek, consult behandeling, intercollegiaal overleg en eventuele reistijd van de behandelaar. Er wordt daarmee door zorgverzekeraars en hulpverleners gewerkt met het zogenaamde zorgprestatiemodel.

 

Sommige psychologische hulp wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed. Mogelijk wordt deze wel (deels) vanuit een aanvullende verzekering vergoed. Het gaat hier om relatieproblematiek, aanpassingstoornissen, werkgerelateerde problematiek, rouwreactie, slaapstoornis, levensfaseproblematiek en identiteitsproblematiek. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeringspolis. Krijgt u geen vergoeding of wilt u het consult liever zelf betalen: in dat geval geldt het 'niet basispakketzorg consult' (OV0012): € 117,33.

 

Mogelijk kan uw werkgever ook een bijdrage in de kosten leveren.

 

Indien u verhinderd bent, dient u de afspraak minstens 24 uren van te voren af te zeggen (zie ook afspraken). Voor de maandagafspraken dient minimaal een hele werkdag van tevoren te worden afgezegd. Indien dit niet gelukt is, ongeacht de reden, wordt een tarief van € 65,- per gesprek in rekening gebracht. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.