Psychologie

Elke levensfase kent zijn eigen dynamiek. Meestal is er in elke levensfase een balans in draagkracht en draaglast. Soms wordt door omstandigheden de draaglast echter te hoog of wordt de draagkracht te laag. Als u er dan zelf of met behulp van uw naasten niet uitkomt, kan de deskundige hulp van een psycholoog uitkomst bieden. U kunt bij mij terecht voor onderstaande klachten vanaf 18 jaar en ouder. Voor volwassenen vanaf 18 jaar en ouder heeft de praktijk ook voor 2020 weer contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten. 

 • Angstklachten
 • Neerslachtigheid, somberheid of depressieve klachten
 • Posttraumatische stressklachten (EMDR)
 • Dwangklachten
 • Burn-out klachten en werkgerelateerde problematiek
 • Relatie- en systeemproblemen

 • Veel twijfelen of veel piekeren
 • Onzekerheid, zelfvertrouwen, zelfbeeld, identiteit, jalouzie
 • Assertiviteitsproblemen
 • Levensfaseproblematiek
 • Gevoelens van eenzaamheid, schuld en schaamte
 • Problemen rondom werk/opleiding
 • AD(H)D problematiek
 • Problematiek in het autistisch spectrum
 • Verwerkings-, rouw- en acceptatieproblematiek
 • Agressieregulatie problematiek
 • Onbegrepen (lichamelijke) klachten
 • Afhankelijkheids- en verslavingsproblematiek (alcohol, drugs, gokken, eten, gamen, internet, seks).
Bij alle stoornissen neemen voorlichting, preventie en zelfhulp een belangrijke plaats. Daarnaast wordt er bij alle stoornissen met cognitieve gedragstherapie en acceptance therapie (ACT) gewerkt. Bij angsten ook met exposure en bij een posttraumatische stress stoornis met EMDR. Bij persoonlijkhiedsstoornissen worden vaak elementen uit de schema-therapie of dialectische gedragstherapie ingezet. Bij verslavingsproblemen wordt naast cognitieve gedragstherapie en terugvalprevntie ook motiverende gespreksvoering en zelfcontrole ingezet.
 
Waar mogelijk en wenselijk kan de behandeling ondersteund worden door medicatie. Hierover voert u zelf de regie.
 
Als psycholoog in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) kan ik u met deze problemen helpen. Gespecialiseerd ben ik in partner-relatie- en systeemtherapie, verslavingshulpverlening, borderline persoonlijkheidsproblematiek en preventieve interventietechnieken. Voor problematieken waar een zorgstandaard met bijbehorende generieken modulen is ontwikkeld, worden deze in de behandeling gebruikt. U kunt hier informatie over vinden bij www.ggzstandaarden.nl