Mediation · Tarief

Het tarief voor mediatioin bedraagt € 181,50 inclusief BTW per uur (€ 150,- excl. BTW). Onder dit tarief vallen: de contacturen,  opstellen van mediation- en vaststellingsovereenkomst, verslaglegging, het lezen van stukken op verzoek van partijen en eventuele bijzondere kosten zoals reiskosten en kosten met betrekking tot het huren van ruimte.

De mediation kan plaatsvinden op mijn kantoor maar ook op een andere, gezamenlijk te bepalen, locatie.